Hóa chất chuẩn máy (Count check Breads Green)
Hot

Hóa chất chuẩn máy (Count check Breads Green)

(Approx 400g)

5,840,000

Thông tin chung:

Partec Count Check Beads green là dung dịch kiểm chuẩn sử dụng để đếm kiểm chuẩn trong phân tích tế bào dòng chảy cùng và không cùng đặc tính Đếm Tuyệt Đối Thể Tích Thực (True Volumetric Absolute Counting). Nồng độ các hạt thu được minh họa số lượng tế bào thấp trong dải từ 15-25 hạt/µl (tương ứng với 15.000-25.000 hạt/ml). Count Check Beads green cung cấp nồng độ các hạt cho mỗi lô. Đối với nồng độ chính xác cụ thể trong mỗi lô, tham khảo từng nhãn trên đóng gói.

Ứng dụng:

  • Khuyến cáo thực hiện kiểm chuẩn hàng tuần với các cài đặt tiêu chuẩn.

Phương pháp:

Tải cài đặt công cụ được đề xuất (xem hướng dẫn trong máy)

Lắc kỹ chai (trong 2 phút) trước khi sử dụng

Lấy 850 μl Count Check Beads Green vào 1 ống mẫu. Tránh tạo bọt khí.

  • Chạy mẫu
  • Sau khi kết thúc chạy mẫu, bắt đầu quy trình làm sạch.

Phân tích tế bào dòng chảy:

Count Check Beads green có thể được phân tích trên thiết bị phân tích tế bào dòng chảy Partec Flow Cytometer với nguồn sáng kích thích 532 nm (laser xanh lá trạng thái rắn). Đối với các thông tin chi tiết về vận hành thiết bị, xem thêm tài liệu Hướng dẫn sử dụng của máy.

Vật liệu khuyến cáo và yêu cầu:

  • Máy phân tích tế bào dòng chảy Partec Flow Cytometry (ví dụ CyFlow SL_3 / CY-S-1023 hoặc CyFlow Counter / CY-S-3022)
  • Ống xét nghiệm Partec (Mã 04-2000)
  • Micropipette và pipette tip

Quy trình chuẩn bị như mô tả phía trên cho phép một lần chạy trên cùng một mẫu.

Sử dụng để kiểm chuẩn thường quy, theo dõi giá trị độ lặp lại CV và thiết lập giá trị gain.

Danh mục:

TOP